Blog Image

Da man sta a sei uti gamfergusson a dröm sä deilbaka häre hä var förr i tin da man tjårt vä häst a traktora for ta över. Skamfile rostö a böglesä ha dö vorte. Unner all dä här ara ha dö starta a vöre arbetsvilli. De enda dö ha behövd jär na bänsin, olja a nan vattödråppa da a da. Än ha dö livslusta a arbetsvilja kvar, Kanske nalta trögare i startn, män hä val ju sä da man val nalta eller. Starta dö int vä startmotorn jär hä bära ta veva a dra nager värv sä jär dö i gang. Unner all de här ara ha dö slitte uti skogen, ven a timre skul tjöres fram deil väga. I blann ha lassa fasnä baki nan stortall a dö ha fatt slit för att komma lais, Voranna,slattanna a höstplöjnenga ha dö slitte vä, gatt varm sä dö ha före kok. Men da dö ha fatt än kallvattöhink ni tjilarn ha dö fortsäte som vanlit. Nö sta dö bära jära garn för att vara deil hands vä na trägårsjobb a skotta na snö om veintern. Tack du gamla grålle.