DET HÄR BEHÖVER MAN.
Stubbrytare eller spett: För att bryta med.
Spade: För att skotta jord med.
Lompyxa:Tung Yxa för att grovklyva stubbarna.
Vanlig yxa:För att finklyva.
Kniv:
Hammare:
Spik:
Klubba:För att slå ihop dalen med.
Kålharka:För att samla ihop kolen med.
Kålsoll:Föt att sålla bort jord och stybb ur kolen.
Körel:För att öppna och stänga drag.
Skogstorv och jord:För tätning utanpå dalen.
Tjärtunnor eller plastdunkar:För att samla tjäran i.
Takspån eller tjärpapp:Täckning under tjärveden.