Han som int tål skojj ha int rolit.
Hä jär bra att kånna djam sakren bära man vait vårs man ha lagt däm.
Djidä int älft ganga kan hä lökkes.
Gruv dä int, hä dö gruv dä för hen just allri.
Tro man int oppa sä sjölv kan man int djära hä som jär märkvärdit.
Vä djära al mistaga i live, ätterat kånna mang va roli.
Hä som var märkvärdit förr i tin kan va ankelt i dag.
Hä som jär bra vä trang a sko, jär att man glamm a all ader betjYmmer.
Man kan aller betala för mötje för att fa vetta häre man ska djära.
Sä lang man int dji opp ha man int tappe.
All de nader ha fela utom jig sjölv.
Mötje väsan a lite ull sa han som kleft grisn.
Nolavein jär kall våda han än komm.