Västerbottensbonska.

Abbar.= Aborre. Aindjant.= Enformigt. Aira.= Öron. Airsnårr.= Trollslända. Andörja= Skidspår. Anren=Skider. Aitt.=Ett. At.=Åtta. Antjelitt=Ynklit. Aiterong.=Finne, “akne”. Asä.=Också. Ajeln.=Kornax. Avit.=Avigt. Arshåle.=Ändan. Arbait.=Arbeta. Aren.=Årorna. Annäs.=Andas. Allri.=Aldrig. Aderst=Annanstans. Agga=Bakströmm. aintj=Änka. Ajeln=Kornax. Aintjes=Beklaga. Annlit=Lejja. Al=Potatisgrodd. Anlit=Lejja. Armest=Knappt. Astöle=Frånstulen. Atseienn=Uppmärksamm. Atslapp=Återstod. Attabak=Bakåt. Aulre=Alved. Avisjon=Aktion.

Blister.= Vissla. Baj.=Böj. Blåmmen.=Blommor. Böglesä.=Skrynglig. Banken.=Bänken. Bråtas.=Brottas. Blait.=Blöt. Branbära.=Hallon. Brånnä.=Vattenbrunn. Brånne.= Brunnit. Brånne opp.=Brunnit upp. Brånne ne= Brunnit ner. Böitta.=Bytta. Börstn.=Borsten. Blait.= Blöt. Blait oppsä.=Blöta upp sig. Beltä.=Bältet. Båsk.=Buske. Båsken.=Busken. Baina.=Benen. Bakenn.=Bakändan. Braut.=Bröt. Blask.=Blinka. Baislä=Betsel. Börning= Hus eller stuga

Djäravä.= Svårt. Dji dä, int.= ge dig, inte. Djaita.=Geten. Djörja.=Lervälling. Döuv.=Du. Djönninga.=Götsel. Djett.=Måste. Darje.=Barr. Djamsä.=Gömma sig. Djäravä.=Svårt. Djaiting.=Geting. Dörn.=Dörren. Djaisp.=Gäspa. Djerö.=Flitig. Dammena.=Domna bort. Döngut.=Skitigt.

Evighaita.=Evigheter. Eingerst.=Ingen stans. Einersti.=Längst inn.

Fusä.= Ladugård. Fir.=Fyra. Flövvun.=Fluga. Fela.=Filen. Filtjettn.=Filtäta. Frammana.=Frampå. Flin.=Le. Fajjen.=Uppåt. Flair.=Flera. Fegsnörä.=Bilbälte. Fatä.=Fatet. Flåtöt.=Flottigt. Faita.=Fettet. Fengrä.=Fingret. Fjuna.=Avta. Fölöt.=Färdig. Före.=Farit. Flair.=Flera. Feines deil.=Finnas till. Ferel.=Fjäril.Fali.=följa.

Graipa.= Grepen. Gråbba.=Gropen. Gruvsä.=Gruva sig. Grajen.=Grejjer.Grantökt.=Känslig.

Haigaffeln.=Högaffel. Hämtarn.=Hinken. Hajjbåla.=Höbörda. Henne.Hänt. Henren.=Händerna. Hädderna.=Dedär. Hair.=Höra. Hurves.=Skakas. Höms opp böxen.=Dra upp byxerna.Ham.=Hem. Hammanä.=Hemmanet. Hårt.=Hörde. Hajjä.=Höet. Hongrö.=Hungrig. Hammarn.=Hammare. Hail.=Hel. Hajjä.=Höet. Haitt.=Varm. Haitä.=Hette.Hakateint.=Snarstukken.

Idissel.=Tugga om. I Isint.=jag ids ej. I.=Jag. I ska.=Jag ska.

Jig.=Jag. Jammendeil.=Jämna till. Jola.=Jorden. Jammen ut.=Jämna till. Jamt.=Jämt. Järmes.=Klaga. Jig ha vöre.=Jag har varit.I Ha vöre =Jag har varit.

Kvammena.=Kvävas. Kakuhåle.=mun. Knölut.=Bögligt. Kåx.=Titta. Kroköt.=Krokigt.Kåxiken.=Nötskrika. Kåx ätter:=Titta efter. Kvelln.=Kvällen. Klommerox.=Klantskalle. Kvitter.=Spela. Kåddn.=Kudden. Kårna.=Kallna. Knöl ihop.=Skrynkla ihop.Bräntjäppen.=Spiskroken.

Laira.= Lera. Lantmätarlus.= Häftstift. Langnen.= Fisknät. Lejen=Lien. Lais.=Lös. Lökkes.=Lyckas. Lomp.=Klyva. Laisa.=lösa av. Lutakullsä.=Lägga sig. Lirä.=Lidret. Lödön.=Ladan. Löft.=Lyfta.

Maitraiv.=Metrev. Maida.=Medar. Måsan.=Mossa. Mötje.=Mycket. Maiseln.=Meisel. Måkkaråmme.=Götselränna. Mair.=Mera. Möje.=Mygg. Mårtn.=mörten Mårt.=Mört. Magan.=Magen. Mait.=Meta. Marjan.=Morron. Mjalkbruttun.=Mjölkbryta. Mailseln.=Mejsel. Meinäs.=Minnas. Mjalka.=Mjölken.

Nalta.=Lite. Nesan.=Näsan. Nei.=Nio. Nevan.=Handen. Njus.=Nysa. Nevrä.=Näver. Nermest.=Närmast. Nederåm.=Nedanför. Nagerst.=Nånstans. Nöstä.=Nystan. Nöjtent.=Nytänd. Nöitt.=Nytt.

Ofölö.=Ofärdig. Odjort.=Inte gjort. Ole.=Ordet. Onelitt.=Underligt. Onga.=Ungar. Ovöre.=Ej varit. Ohedeli.= Oärlig. Osmort.=Osmörjd.

Potaten.=Potatis. Pelles.=Röra på sig. Påsan.=Påsen. Pankakun.=Pankaka. Pjusk.=Smyga. Pärän.=Potatis.

Riskasa.=Rishög. Ratjes.=Sträcka på sig. Ron.=Vrån. Rall.=Skvallra. Rain.=Ren. Råstö.=Rostig. Risöt.=Risigt. Raint.=Rent. Rånnä.=Runnit.

Sköffla.=Spaden. Smia. Smedjan. Stangslä.=Stängsel. Sax.=Sex. Smetöt.=Halkit. Skrekkskon.=Skridskor. Skea.=Skeden. Snarö.=Snorig. Sömnö.Sömnig. Sakken.=Säcken. Stommen.=Stubben. Spon.=Takspån. Slean.=Släden. Sleka.=Glapp. Svåli.=Svälja. Svaittes.=Svettas. Storskallesnell.=Trollslända. Spreint.=Springa. Språnte.=Sprungit. Slaiva.=Sleven. Sjia.=Skiderna. Skefte.=Skiftet. Sjong.=Sjunga. Sjonke.Sjunkit. Sjonk .=Sjunka Skakker.=Skakas. Skutte.=Skjutit. Slarvö.=Trasig. Slarva.= Trasan. Snett.=Vint. Skaln.=Huvudet. Snaröt.=Snorig. Snör.=Kasta. Snårt.=Kastat. Smörgasa.=Smörgåsen. Smetöt.=Halkit. Snitsä=Snyta sig. Spjutö=Spetsig.Skir.=Skata.

Tjälan.=Tjälen. Tjangskon.=Näbbskor. Tjörka.=Kyrkan. Tjvå=Två. Trej=Tre. Tjättingen.=Kätting. Tongt.Tungt. Tjerun.=Tjära. Tej.=Tio. Tjivaitn.Vedboss. Tjajjes.=Spysjuk. Tjett.=Tätt. Tjetö.=Kittlig. Töst.=Tyst. Toköt.=Tokig. Takke.=Täcket. Tjvett.=Tvätta. Tjäglen.=Kottar. Tjörmöt.=Dåligt humör. Tjöksbole.=Köksbordet. Tjures.=Trilskas. Tjuröt.=Tjurig. Tanga.=Tången. Tran.=Tråden. Törrverä.=Torrväder. Tjettat.=Täta igen. Tonga.=Tungan. Tenren.=Tänderna. Trönöerla.=Sädesärla. Tvell.=Snurra. Tvellinga.=Tvillingar. Ten eln.=Tända eld. Törstö.=Torstig. Törr.=Torr. Toväsä.=Tova sig. Tjack.Tjock. Törk.=Torka.

Unnerst.=Underst. Utana.=Utanpå.

Veatre.=Vedträ. Vait=Vet. Vetdjeru.=Frågvis.Veakastn=Vedtraven. Vårs.=Var. Vattötjell.=Vattenpöl. Vatjen.=Vaken. Vöre.=Varit. Vårs nagerst.=Var nånstans. Vartn.=Vårtan. Velut.=Virrig. Vorn.=Våren. Våffer.=Varför. Veint.=Vint. Veabål.=Vedbörda. Våffel.=Våffla. Vättun.=Bryne. Vere.=Väder. Vell.=Vänd. Vatjarn.=Väkkare. Vaiva.=Veven. Vattjen.=Vaken. Vartn.=Vårtan.Vårs vara jä.=Var är ni.

Yttersti.=Längst ut.

Återsä.=Ångra sig. Åvana.=Åvanpå. Åstn.=Osten. Åbäkasä.=Göra väsen av något.

Ärtren.=Ärtor. Änner sä.=Ändra sig. Älihåne.=Älghornet.

Öxa=Yxa. Överst.=Åvanpå. Ögel..=Ögla. Öppen.=Öppna.

Att räken oppa bonska:= aitt tjvå trej fir fäm sax sju at nej tej älva tolv trättan fjortan fämtan saxtan sjöttan artan nittan tjugö. trätti förti fämti saxti sjutti atti nitti a hunre.

Kan dö int fein ata
=Kan du inte hitta den.