Blog ImageHänna henne utterjägarn Hugo Bjuhr i Bjurfars 1940.

Hä var gått om uttern di malån, a han feck jagas nager mane unner veintern. Män uttern jär svårjaga därför att han jär lik mötje ni vattne som oppa lann. Än Hugo hadd opptakt spåra ätter än stor utter nea älva. Han bruke komma fra Rutselfarsn a fara oppätt älva di Bjurbärsfarsn. Uttern var ju ä ättertrakte jaktbyte, för ä utterskinn bruke man fa unjefär 120kr. Än skogsarbetarlön var unjefar 12 kron om dan. Än Hugo a brorn hans än Kalle djort opp än plan häre däm skull vasä taga dän där. Än kalle to oppasä att deilvärk än vaktarkur bårti na tretexskiven, hä var jö kallt om nettren. Än Hugo sto för dän tekniska utrustninga. Ä bilbatteri na snubbeltra än rengklakk a än strålkastar. Utrustnenga plasere däm ut oppa ä lämplit ställ, däm prove utrustnenga a hä sag ut a funjer. Rett som hä var hadd uttern pasere nea isn a var oppi Bjurbersfarsn. Nö hadd deilfälle komme da han skull tagas, än Hugo a än Kalle placeresä eini kurn ytterst trang. Däm hadd hun väsä för att han skull kånna spåra opp uttern. Däm lege a halvsovd da rengannårdninga slo larm. Än kalle sa hä jär no falskt alarm, än Hugo tent strålkastarn a for ut bårti kurn. Mötje riktit uttern hadd pasere, hä syntes vårs han var da än Hugo tent strålkastarn. Där haddn lämne halve mageinehallä ne ätt spårä. Han hadd sen fart timmervägen ne ätt älva, där träffe han storrysja som däm hadd spänd över vägen. Där haddn djort än tvärsvang a lämnä restn a mageinehallä. Sen haddn språnte ne deil Rutsejsfarsn. Hä vart eingen utter dän här ganga, dä enda som henne var att däm hadd ränse magan oppan. Oppa hamvägen var än Hugo oppa dalit humör a grämdes över here hä djekk. Män än kalle sa eingen fara han jär bära större än ann höst.