Blog ImageDö sta dänna sä ensammet a överdjive. Dö dröm dä deilbaka häre dö ha jart människen i nöd. Dä enda dö ha fatt som tack jär skit i överflöd. Dö dröm dä deilbakas del den tin besöka vor mang, mänisken såm behövd lätt oppa trökke. Människen som rivd än bit bårti ålena holms katalogen a gnågge än stan mela fengra för att törk sä. Dö meins människen som hadd brattom, människen som seitte än stan länger a grubble oppa live som var tongt a slitsamt. Dö meins onga som skratte a grint da hä hadd henne nan olökk. Tank om dö hadd kånne berätt om allt dö ha seit a hårt. Tack du gammla utedass.